Gradilišna prijenosna vrata

Vrata koja se koriste za privremeno ograđivanje i pristup gradilištu. Dvostruka vrata imaju širinu prolaza od 4,7 m. Sastoje se od robusnog betonskog elementa sa stupom na kojem postoji prihvat za prijenos. Vrata su izrađena od čeličnih profila s ispunom od vibro pletiva, vruće pocinčano.

proizvod-gradilisne-ograde