Pješačka vrata

Pješačka vrata izrađena su od čeličnih profi la 60 x 60 mm ispunom okomitih cijevi 25 x 25 mm. Dugi vijek trajanja osiguran je tehnikom vrućeg cinčanja što omogućava dugotrajno izdržavanje mehaničkog naprezanja ili teških klimatskih uvjeta. Vrata se postavljaju na pripadajuće stupove s priborom.

proizvod-pjesacka-vrata

Zaokretna vrata

Industrijska vrata standardno se isporučuju u visini od 2000 mm sa ili bez 3 reda bodljikave žice. Izrađena su od čeličnih profi la 60 x 60 mm ispunom okomitih cijevi 25 x 25 mm. Dugi vijek trajanja osiguran je tehnikom vrućeg cinčanja što omogućava dugotrajno izdržavanje mehaničkog naprezanja ili teških klimatskih uvjeta. Vrata se postavljaju na pripadajuće stupove s priborom.

proizvod-zaokretna-vrata