greenart_web_1024px_eu_objava-min

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta Korisnika:

Proširenje kapaciteta u metaloprerađivačkom obrtu Taurus

Kratki opis projekta:

TAURUS, obrt za proizvodnju i trgovinu VL. DENI BABIĆ, ZAGREB, DRAGUTINA PEČNJAKA 3 je 2016. godine na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta „E-IMPULS“ prijavio projekt pod nazivom „Proširenje kapaciteta u metaloprerađivačkom obrtu Taurus“. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva TAURUS je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u kolovozu 2018. godine započeo provedbu Projekta “Proširenje kapaciteta u metaloprerađivačkom obrtu Taurus“.

Svrha projekta je kroz ulaganje usmjereno u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice za proizvodnju gotovih proizvoda od metala obrta TAURUS, ojačati konkurentnost poduzeća, očuvati postojeća i otvoriti nova radna mjesta te povećati prodaju na domaćem i inozemnom tržištu. Ciljne skupine čijim će interesima projekt izravno doprinijeti su poduzeće Korisnika te kupci i dobavljači. Završetak Projekta planiran je u siječnju 2019. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha (cilj) Projekta je kroz ulaganje usmjereno u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice za proizvodnju gotovih proizvoda od metala obrta TAURUS riješiti problem nedostatka odgovarajućih strojeva i manjka kapaciteta što će posljedično ojačati konkurentnost obrta, očuvati radna mjesta te povećati prodaju na domaćem i inozemnom tržištu. Projektom se nabavljaju strojevi za proizvodnju gotovih proizvoda od metala kojima će se riješiti problem nedostatnih kapaciteta, što osigurava veću produktivnost i uštede u resursima. Projekt izravno pridonosi pokazateljima Poziva – čuva postojeća i stvara nova radna mjesta, povećava prihod od prodaje te se projektom ulažu i privatna sredstva.

Ukupna vrijednost projekta: 412.568,33 HRK
Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 280.216,41 HRK
Razdoblje provedbe projekta (od-do): 15.08.2018. – 15.01.2019.
Kontakt osoba za više informacija:
Deni Babić, e-mail: babic@taurusmetalkraft.eu, tel: +385915611116
Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr 

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva TAURUS, obrt za proizvodnju i trgovinu VL. DENI BABIĆ, ZAGREB, DRAGUTINA PEČNJAKA 3